Organisatie

Sinds 14 maart 2012 is het beheer van het bedevaartsoord Heilige Pater Karel Munstergeleen toevertrouwd aan een kerkelijk instelling, welke door het bestuur van de Passionisten met goedkeuring van het bisdom Roermond in het leven is geroepen.

De gedachtenis aan Pater Karel levend houden

De opdracht aan het bestuur van deze kerkelijke instelling is om het bedevaartsoord zo te beheren dat het voor de mensen een plaats blijft, waar de gedachtenis aan Pater Karel levend gehouden wordt met als middelpunt de Pater Karel Kapel. Bovendien schept de kerkelijke instelling de mogelijkheden tot pastorale activiteiten vanuit met name de congregatie van Pater Karel zelf, de Passionisten.

De gedachtenis aan Pater Karel levend houden

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een lid van de congregatie van de Passionisten, een lid op voordracht van de parochie te Munstergeleen, een lid op voordracht van het bisdom Roermond en leden die om hun deskundigheid aan het bestuur zijn toegevoegd.

De zorg voor het bedevaartsoord deelt het bestuur met de coördinator van het bedevaartsoord, met de pastores onder verantwoording van de Passionisten, en zeer zeker ook met de vrijwilligers, waarvan de inzet noodzakelijk is voor het voortbestaan van het bedevaartsoord.

De gedachtenis aan Pater Karel levend houden

Bestuursleden

Op dit ogenblik zijn de volgende personen lid van het bestuur:

Pater Tiny Thomassen cp (voorzitter), Jules Willems (secretaris), Roland Govers (penningmeester), Esther Diederen (lid), Frans Beckers (lid), Peter Wijshoff (lid), en Pastoor Harrie Broers (lid).

De Kapel van Pater Karel

Komende activiteiten

  1. Familiebedevaart

    22 september - 13:00 - 13:30
  2. Familiebedevaart

    22 september - 14:00 - 14:30
  3. Eucharistieviering

    24 september - 18:00 - 18:30

Bezoekadres

Pater Karelweg 1
6151 LB Munstergeleen

Openingstijden

De Kapel is elke dag geopend van 09.00 tot 18.00 uur.

De winkel en het museum zijn van dinsdag t/m zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Actueel

Hieronder vindt u actueel nieuws over diensten, bijeenkomsten, activiteiten in en rondom de Kapel, inspirerende overdenkingen en interessante artikelen over geloof