De plek in beeld

Aan de hand van onderstaande fotocollecties krijgt u een beeld van het sociale en religieuze leven van Pater Karel van toen en de regio waarin hij leefde.

Daarnaast krijgt u in beeld welke activiteiten er tegenwoordig in en rondom de Kapel plaatsvinden in de geest van Pater Karel die mensen hoop geeft en troost.