Uw privacy is belangrijk voor ons

Uw privacy is belangrijk voor ons. We informeren u daarom graag over onze nieuwe privacyverklaring. We hebben deze verklaring opgesteld vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving borgt de bescherming van persoonlijke gegevens. In onze privacyverklaring kunt u nalezen hoe wij met gegevens omgaan.

In onze privacyverklaring informeren wij u onder andere over:
De gegevens die wij van u verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.
De maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonlijke informatie te beveiligen.
Welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Onze privacyverklaring geldt vanaf 23 mei 2018. Omdat de regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen veranderen, behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op deze pagina.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje naar [email protected]. Geen internet? Bel 046-452 52 42 en vraag naar de coördinator: Pater Martin de Korte cp

Met vriendelijke groet,
Bestuur Kerkelijke Instelling Heilige Pater Karel
Munstergeleen

Privacyverklaring Kerkelijke Instelling Heilige Pater Karel

Dit is de privacyverklaring van Kerkelijke Instelling Heilige Pater Karel (verder genoemd als ‘Pater Karelkapel’), gevestigd aan de P.C. Houbenstraat 9, Munstergeleen. We zijn een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse Provincie van de congregatie Passionisten. Hierin leest u over ons beleid voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Algemeen

 • De Pater Karelkapel houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AGV) stelt.
 • De Pater Karelkapel gebruikt uw persoonsgegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening.
 • De Pater Karelkapel respecteert de privacy van alle (potentiële) bezoekers van haar website www.paterkarelkapel.nl en de kapel van de heilige Pater Karel, vrijwilligers, partners en andere (potentiële) relaties.
 • In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.
 • Wij beschrijven welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Verwerken

 • De Pater Karelkapel legt uw persoonsgegevens vast in het kader van de dienstverlening van de kapel.
 • We vragen niet meer gegevens dan nodig. Om welke gegevens dat gaat, is afhankelijk van de dienstverlening.
 • Gegevens die we van u vastleggen, levert u zelf aan.
 • In bepaalde gevallen halen we informatie uit onze gegevensbestand, zodat u niet steeds opnieuw gegevens hoeft aan te leveren.
 • Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt.

Bewaren

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat naar de raad van het contact noodzakelijk is.
 • We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig.

Delen

 • Wij delen uw gegevens uitsluitend binnen onze eigen organisatie met personen die direct te maken hebben met de aan u te verlenen diensten.
 • Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhandeld.

Inzien, aanpassen, verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Pater Karelkapel.
 • U kunt ons schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens uit ons gegevensbestand aan te passen of te verwijderen.
 • U kunt uw schriftelijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar coördinator pater Martin de Korte cp. Dit kan via e-mail of per post. E-mail: [email protected]. Postadres: P.C. Houbenstraat 9, 6151 ET Munstergeleen.

Website, PKI (Pater Karel Informatie) en nieuwsbrief

 • De Pater Karelkapel informeert belangstellenden over haar dienstverlening via haar website PKI en via een digitale nieuwsbrief.
 • U kunt te allen tijde de website van de stichting bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met de stichting te delen.
 • Belangstellenden kunnen de PKI meenemen vanuit de kapel.
 • Belangstellenden kunnen zich voor de PKI of nieuwsbrief aanmelden via de website of per e-mail.
 • Elke uitgave van de PKI of nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
 • Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met de website van Pater Karel Kapel Munstergeleen zijn verbonden.
 • De Pater Karelkapel kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. De stichting raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Beveiligen

Persoonsgegevens die u aan de stichting verstrekt worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.

Cookies

De website gebruikt cookies zodat de vormgeving en inhoud van de site afgestemd kan worden op de bezoeker. Het is door deze cookies mogelijk video’s te tonen op de site en om functies voor social media aan te bieden.

Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.